Nevelőtestületünk pedagógiai hitvallását egy Dorothy Law Nolte-tól származó idézet szemlélteti a legjobban:

Ha egy gyerek bíztatásban él, megtanulja az önbizalmat.
Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a türelmet.
Ha egy gyerek dicséretben él, megtanulja az önbecsülést.
Ha egy gyerek helyeslésben él, megtanulja magát szeretni.
Ha egy gyerek elismerésben él, megtanulja, hogy jó, ha célja van.”

Számunkra fontos az, hogy a nálunk tanuló fiatalok szeressenek iskolába járni, legyenek nyitottak az új ismeretekre, s bátran nézzenek szembe a kihívásokkal. Hisszük és igazolni is tudjuk, hogy diákjaink eredményessége tanáraink toleráns és támogató hozzáállásának köszönhető.
Az intézményünkben folyó oktató-nevelő munka további sajátossága, hogy kiemelten, személyre szabottan foglalkozunk tehetséggondozással. Pedagógusaink a központilag előírt tananyag helyi programokkal kiegészített elméleti, szakmai és gyakorlati ismereteinek átadására törekednek.
Képzéseinkre mozgássérült, autista, látássérült és más SNI tanulók jelentkezését is várjuk. Szakembereink fejlesztő programokkal, terápiákkal segítik a sajátos nevelési igényű fiatalok önálló életre történő felkészülését.
Az érettségihez szükséges közösségi szolgálatot – saját fejlesztésű programunknak köszönhetően – tanulóink iskolánkban is teljesíthetik.